top of page

마지막 업데이트 : 2019/07/12


투엔 배설물 : 콩 타이 TNHH Nhựa COTEC, 투엔 배설물 VOI 있도록 루옹 경도 라오어 động 포 통, người 라오어 động MOI 바오 콩 타이 램 việc đủ TU 03 탕 TRO 렌 được 투옹 400.000VND, cùng những PHUC 로이 칵 NHU 티엔 chuyên 수 있습니다, tiền xăng xe, tiền ăn…. Địa chỉ : Lô E4 + E5, khu Công Nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Số điện thoại : 0227.6250.702

招聘 越南 同事 加入 我們 公司

本 公司 為 越南 玩具 工廠 , 位於 太平 省 太平 市 , 開 立 已經 8 年。

現在 因為 公司 擴大 而 招 多名 技術 及 大學 畢業生。

所以 崗位 必須 能 看 及 能 電腦 打字。 如有 相關 經驗 會 優先。

방법 : 電郵 CV 到 jobs@cotec.co

bottom of page